หน้าหลัก
OTOP
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
  รายงานรายรับ - จ่ายและงบทดลอง ปีงบ 65 ประจำเดือนเมษายน 2565     รายงานรายรับ - จ่ายและงบทดลอง ปีงบ 65 ประจำเดือนเมษายน 2565     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เือน      
 
 
 
   


โครงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-2019) โดยการจัดการขยะติเชื้อในตำบลศรีสุข...

โครงการอบรมและส่งเสริมสุขภาพกายและใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565...

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...

ครูนครินทร์ สมัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข พร้อมทีมงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ในกรณีกลุ่มเสี่ยงซึ่งใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อรายใหม่พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน...


โครงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-2019) โดยการจัดการขยะติเชื้อในตำบลศรีสุข...

โครงการอบรมและส่งเสริมสุขภาพกายและใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565...

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...

ครูนครินทร์ สมัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข พร้อมทีมงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ในกรณีกลุ่มเสี่ยงซึ่งใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อรายใหม่พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน...

ประชาคมบูรณาการจัดทำแผนชุมชน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ...

ประชุมปรึกษาหารือเตรียมจัดตั้งศูนย์พักคอย (CI) ในพื้นที่ตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ...

ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง อบต.ศรีสุข ออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่...

ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข...
 
 
6 พ.ค. 2565 รายงานรายรับ - จ่ายและงบทดลอง ปีงบ 65 ประจำเดือนเมษายน 2565
12 เม.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์ รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕
4 เม.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือ...
4 เม.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม...
4 เม.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม...
4 เม.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน บ้านหนองส...
4 เม.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือ...
4 เม.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม...
4 เม.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม...
4 เม.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน บ้านหนองส...
4 เม.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านหน...
17 ก.ย. 2564 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร...
20 ก.ค. 2563 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร...
20 ก.ค. 2563 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร...
23 ม.ค. 2563 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับป...
22 ม.ค. 2563 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร...
Loading...
 
10 มี.ค. 2565 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนขึ้นทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรก...
10 มี.ค. 2565 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ประจำปี 2565
10 มี.ค. 2565 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปี 2565
22 เม.ย. 2564 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
23 มิ.ย. 2563 สถิติการให้บริการ
15 พ.ย. 2561 ทดสอบ
30 มี.ค. 2565 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
2 เม.ย. 2564 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
1 ต.ค. 2562 สถติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
15 พ.ย. 2561 ทดสอบ
1 ต.ค. 2564 คู่มือและแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอ...
1 ต.ค. 2563 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1 ต.ค. 2562 คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์
1 ต.ค. 2562 แนวปฏิบัติ
21 ส.ค. 2561 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561
25 ส.ค. 2560 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560
1 ส.ค. 2559 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
1 ส.ค. 2559 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
 

ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
พนักงานส่วนตำบล
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
การติดตามและประเมินผลแผน
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช.
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
รายงานผลการประเมิน ITA
 
รายงานผลการประเมิน ITA
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท.(LPA)
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)

 

 

 


 
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 635046 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -