โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ก.ย. 2562    ประกาศผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้ายื่นการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองดุม หมู่ที่ ๒ (สายบ้านหนองดุม-บ้านขาม ช่วงที่ ๒)ตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 54
  2 ก.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองดุม หมูที่๒ (ถนนบ้านหนองดุม-บ้านขาม ช่วงที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 69
  14 ส.ค. 2562    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองดุม หมู่ที่ 2 (ถนนบ้านหนองดุม-บ้านขาม ช่วงที่ 2) 70
  25 มิ.ย. 2562    ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 81
  11 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดุม หมู่ที่ 2 (ถนนบ้านหนองดุม-บ้านหนองเสือ ช่วงที่ 4) 93
  10 มิ.ย. 2562    ประกาศผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้ายื่นการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองดุม หมู่ที่2 (ถนนบ้านหนองดุม-บ้านหนองเสือ ช่วงที่ 4) 110
  22 พ.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองดุม หมู่ที่ ๒ (ถนนบ้านหนองดุม-บ้านหนองเสือ ช่วงที่๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 85
  6 ก.ค. 2561    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 134
  6 มิ.ย. 2561    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 221
  7 พ.ค. 2561    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 113

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 284183 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -