หน้าหลัก
OTOP
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
ติดต่อ-สอบถาม

 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
 
  044-569-109 admin@srisooklocal.go.th
นายบุญเชบ  ทองคำ  
 
นายก อบต.ศรีสุข 08-6251-3754 admin@srisooklocal.go.th
นางชุติกาญจน์  คงสุข  
 
ปลัด อบต.ศรีสุข 044-569-109 admin@srisooklocal.go.th
ส.ต.ณฤทธิ์  ผลเจริญ 
 
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น 044-569-109 admin@srisooklocal.go.th
นางสายสมร  ธรรมสัตย์  
  
ผู้อำนวยการกองคลังระดับต้น 044-569-109 admin@srisooklocal.go.th
นายนัครินทร์  แสงมณี  
  
ผู้อำนวยการกองช่าง 044-569-109 admin@srisooklocal.go.th
นางชุติกาญจน์  คงสุข 
 
รักษาการหัวหน้ากองการศึกษา
 ศาสนา และวัฒนธรรม
044-569-109 admin@srisooklocal.go.th
       
       
       
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 589956 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -