หน้าหลัก
OTOP
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
สภา อบต.

     
     
  ประธานสภา อบต.ศรีสุข  
     
     
รองประธานสภา อบต.ศรีสุข   เลขานุการสภา อบต.ศรีสุข
     
     
สมาชิกอบต.ศรีสุขหมู่ที่ 1 สมาชิกอบต.ศรีสุขหมู่ที่ 2 สมาชิกอบต.ศรีสุขหมู่ที่ 2
     
     
สมาชิกอบต.ศรีสุขหมู่ที่ 3 สมาชิกอบต.ศรีสุขหมู่ที่ 3 สมาชิกอบต.ศรีสุขหมู่ที่ 4
     
     
สมาชิกอบต.ศรีสุขหมู่ที่ 5 สมาชิกอบต.ศรีสุขหมู่ที่ 5 สมาชิกอบต.ศรีสุขหมู่ที่ 6
     
     
สมาชิกอบต.ศรีสุขหมู่ที่ 6 สมาชิกอบต.ศรีสุขหมู่ที่ 7 สมาชิกอบต.ศรีสุขหมู่ที่ 7
     
     
  สมาชิกอบต.ศรีสุขหมู่ที่ 8  
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 589974 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -