หน้าหลัก
OTOP
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
สภา อบต.

   
  นายสมเกียรติ  บุญไทย  
  ประธานสภา อบต.ศรีสุข  
 
นายอำนวย  นิลทัย   นางชุติกาญจน์  คงสุข
รองประธานสภา อบต.ศรีสุข   เลขานุการสภา อบต.ศรีสุข
นายปรึกษ์  ทองคำ นายมิตร  บุญโต นายบัญชา  จันดากุล
สมาชิกอบต.ศรีสุขหมู่ที่ 1 สมาชิกอบต.ศรีสุขหมู่ที่ 2 สมาชิกอบต.ศรีสุขหมู่ที่ 2
นายประดิษฐ์  คำหาญ นายยงค์  คำหาญ นายสมเกียรติ  สมัญญา
สมาชิกอบต.ศรีสุขหมู่ที่ 3 สมาชิกอบต.ศรีสุขหมู่ที่ 3 สมาชิกอบต.ศรีสุขหมู่ที่ 4
นายสมยง  บุญทูล นายอดิศักดิ์  บุญทูล นายฉัตร  ไตรพรม
สมาชิกอบต.ศรีสุขหมู่ที่ 5 สมาชิกอบต.ศรีสุขหมู่ที่ 5 สมาชิกอบต.ศรีสุขหมู่ที่ 6
นายประสพ  บุญสม นายสุบิน  นิลทัย นายเชิดชัย  สุขเมือง
สมาชิกอบต.ศรีสุขหมู่ที่ 6 สมาชิกอบต.ศรีสุขหมู่ที่ 7 สมาชิกอบต.ศรีสุขหมู่ที่ 7
   
  นายแสวง  กฤษวี  
  สมาชิกอบต.ศรีสุขหมู่ที่ 8  
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 544333 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -