หน้าหลัก
OTOP
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร

   
  นาบุญเชบ  ทองคำ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 086-2513754
 
 
นายสมพร  บุญทูล   นายสมพงษ์  จันดากุล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 086-4142887
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 081-3934793
   
  นายเภัทรวิทย์  สุมาลุย์  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 081-257239
 
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 544224 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -