โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นาบุญเชบ  ทองคำ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
 
นายสมพร  บุญทูล   นายสมพงษ์  จันดากุล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
   
  นายเภัทรวิทย์  สุมาลุย์  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 260089 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -