หน้าหลัก
OTOP
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
>
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  13 ม.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 10
  8 ม.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 10
  8 ม.ค. 2564    จดหมายข่าวภาษีป้ายอัตราใหม่!!! 9
  8 ม.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์ งบทดลองและรายงานทางการเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 10
  6 ม.ค. 2564    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓) 9
  30 ต.ค. 2563    ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 9
  26 ต.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 8
  26 ต.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 9
  26 ต.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9
  9 ต.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลีเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางบ้านหนองดุม หมู่ที่ ๒ - บ้านขาม หมู่ที่ ๕ ต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท 9

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 409564 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -