หน้าหลัก
OTOP
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 ม.ค. 2566    เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรลาดทับคอนกรีตปืดผิดจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่2 บ้านหนองดุม (สายบ้านหนองดุม-บ้านขาม) ตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 4
  6 ม.ค. 2566    ประชาสัมพันธ์ผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2566(ครั้งที่ 1) 4
  4 ม.ค. 2566    ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 10
  4 ม.ค. 2566    ประกาศ ผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 1/2566 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนธันวาคม 2565) 9
  4 ม.ค. 2566    ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 1) 9
  3 ม.ค. 2566    ประชาสัมพันธ์ รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลองและรายงานทางการเงินต่าง ๆ ประจำเดือนธันวาคม 2565 10
  8 ธ.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 8
  6 ธ.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรลาดทับคอนกรีตปิดผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือ (สายบ้านหนองเสือ-ตำบลประดู่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 8
  2 ธ.ค. 2565    รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลองและรายงานทางการเงินต่าง ๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 8
  2 ธ.ค. 2565    ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 9

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 771360 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -