โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 ก.ย. 2562    โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ 19
  2 ก.ย. 2562    ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 36
  16 ส.ค. 2562    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 52
  14 ส.ค. 2562    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองดุม หมู่ที่ 2 (ถนนบ้านหนองดุม-บ้านขาม ช่วงที่ 2) 35
  6 ส.ค. 2562    ประชาสัมพันธ์ งบทดลองและงบรับ-จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 31
  15 ก.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 37
  5 ก.ค. 2562    ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2562 55
  4 ก.ค. 2562    ประชาสัมพันธ์ งบทดลองและงบรับ-จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2562 81
  11 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโึครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองดุม หมูที่2 (ถนนบ้านหนองดุม-บ้านหนองเสือ ช่วงที่ 4) 70
  10 มิ.ย. 2562    ประกาศผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้ายื่นการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองดุม หมู่ที่2 (ถนนบ้านหนองดุม-บ้านหนองเสือ ช่วงที่ 4) 30

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 274731 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -