โอทอป สินค้าชุมชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ศูนย์ช่วยเหลือ ปชช.
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 พ.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดุม หมู่ที่ 2 (เส้นบ้านหนองดุม-ทิศใต้หมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
  21 เม.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง การประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 7
  7 เม.ย. 2563    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓) 11
  10 มี.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 20
  9 ม.ค. 2563    ประกาศผลการดำเนินงานรายไตรมาสส ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 40
  2 ม.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2563 67
  28 พ.ย. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 73
  9 ก.ย. 2562    โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ 283
  2 ก.ย. 2562    ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 95
  16 ส.ค. 2562    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 112

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 335480 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -