หน้าหลัก
OTOP
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 ก.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ 14
  8 ก.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 14
  5 มิ.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์ รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง และงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ 14
  7 พ.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ 14
  8 เม.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์ รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ 14
  8 เม.ย. 2563    ประกาศประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 14
  10 มี.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 15
  12 ก.พ. 2563    ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 15
  4 ก.พ. 2563    ประชาสัมพันธ์ รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ 14
  7 ม.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ รายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ 14

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 364960 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -