หน้าหลัก
OTOP
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  13 มี.ค. 2566    ประชาสัมพันธ์ รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 6
  22 ก.พ. 2566    ประกาศ รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565 1
  3 ก.พ. 2566    ประกาศ รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลองและรายงานทางการเงินต่าง ๆ ประจำเดือนมกราคม 2566 22
  4 ม.ค. 2566    ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 1) 11
  3 ม.ค. 2566    รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลองและรายงานทางการเงินต่าง ๆ ประจำเดือนธันวาคม 2565 8
  2 ธ.ค. 2565    รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลองและรายงานทางการเงินต่าง ๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 8
  2 พ.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนตุลาคม 10
  7 ต.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 13
  6 ก.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์ รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ 12
  6 ก.ย. 2565    ประกาศรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 8

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 794925 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -