โอทอป สินค้าชุมชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ITA 2563
ศูนย์ช่วยเหลือ ปชช.
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 ม.ค. 2563    ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 54
  22 ม.ค. 2563    ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 53
  14 ส.ค. 2562    ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองดุมหมู่ที่ 2 (ถนนบ้านหนองดุม-บ้านขาม ช่วงที่ ๒) 120
  22 พ.ค. 2562    ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดุม (ถนนบ้านหนองดุม-บ้านหนองเสือ ช่วงที่4) 132
  20 มี.ค. 2562    ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนบ้านหนองดุม หมู่ที่ 2 (ถนนเส้นบ้านหนองดุม-บ้านขาม ช่วงที่ 3) 295
  28 ม.ค. 2562    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองดุม หมู่ 2 บ้านหนองดุม-บ้านหนองเสือ ช่วงที่ 3 392
  2 ม.ค. 2562    ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง โครงการชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 249
  4 ก.ย. 2561    ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะประชุม 20 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้) 157
  21 มี.ค. 2561    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดุม หมู่ที่2(ถนนบ้านหนองดุม-สำนักสงฆ์เทพมงคล ช่วงที่ 4) 251
  21 มี.ค. 2561    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และ ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดุม หมู่ที่2(ถนนบ้านหนองดุม-สำนักสงฆ์เทพมงคล ช่วงที่ 4) 139

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 357842 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -