หน้าหลัก
OTOP
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 ม.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 22
  8 ม.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ปี 2564 23
  8 ม.ค. 2564    จดหมายข่าวภาษีป้ายอัตราใหม่!!! 22
  26 ต.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 23
  26 ต.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 24
  26 ต.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 23
  17 ส.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ถึงผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน 22
  10 ก.ค. 2563    เมื่อประชาชนได้รับแจ้ง เอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินฯ ต้องทำอย่างไร 22
  15 มิ.ย. 2563    ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 22
  15 มิ.ย. 2563    บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองดุม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 23

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 544195 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -