โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ก.ย. 2562    ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 19
  19 ส.ค. 2562    เอกสารแนะนำ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 30
  16 ส.ค. 2562    ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 31
  15 ก.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20
  1 เม.ย. 2562    ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 29
  9 ต.ค. 2561    ประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี 2562 107
  2 ต.ค. 2561    แผนงานการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2562 116
  1 ต.ค. 2561    สรุปผลงานจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2561 87
  1 ต.ค. 2561    รายละเอียดผู้ชำระภาษี (กค.1) ปีงบประมาณ 2561 120
  1 ต.ค. 2561    ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2562 97

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 274729 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -