หน้าหลัก
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 6 มี.ค. 2567

ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567

(ผู้อ่าน 8 คน)

วันที่ 2 พ.ค. 2565

กิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครวันท้องถิ่น

(ผู้อ่าน 30 คน)

วันที่ 9 ก.ย. 2562

โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ

(ผู้อ่าน 439 คน)

วันที่ 22 พ.ค. 2561

การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยตำบลศรีสุข

(ผู้อ่าน 457 คน)

วันที่ 30 พ.ย. 542

(ผู้อ่าน 34 คน)

No results found

เลื่อนลง