หน้าหลัก
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของ อปท. เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


องค์การบริหารส่่วนตำบลศรีสุข โดยการนำของครูนครินทร์  สมัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีุสุข ได้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของ อปท. เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข และได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาล