หน้าหลัก
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะในชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2567


องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข โดยการนำของครูนครินทร์  สมัญญา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะในชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2567 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองดุม หมู่ที่ 2 และศาลาประชาคมหมู่บ้านสะแบะ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์