หน้าหลัก
OTOP
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
กองช่าง
 

   
  นายนัครินทร์  แสงมณี  
  ผู้อำนวยการกองช่าง
(อำนวยการท้องถิ่น) ระดับต้น
 
   
  นายชานนท์  รู้จิตร  
  นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 
นายดำรงศักดิ์  นาด่ี   นายเสมียน  ภาคพรม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา   พนักงานจ้างทั่วไป
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 635047 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -