หน้าหลัก
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 พ.ย. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 19
  4 ต.ค. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 52
  12 ก.ย. 2566    เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดุม หมู่ที่ 2 (ซอยศรรัก) 42
  12 ก.ย. 2566    เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 8 (สายกลางบ้านหนองเสือ-บ้านอียอ) 52
  12 ก.ย. 2566    เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 59
  5 ก.ย. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 41
  10 ส.ค. 2566    เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามหมู่ที่ 5 (ซอยพยาถี) 38
  4 ส.ค. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2566 47
  10 ก.ค. 2566    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ตำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 42
  3 ก.ค. 2566    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2566 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 65

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 895051 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -