หน้าหลัก
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 ก.ย. 2561    แบบสขร.1ต.ค.60 81
  20 ก.ย. 2561    แบบสขร.1พ.ย.60 60
  20 ก.ย. 2561    แบบสขร.1ธ.ค.60 58
  20 ก.ย. 2561    แบบสขร.1ม.ค.61 84
  20 ก.ย. 2561    แบบสขร.1ก.พ.61 76
  20 ก.ย. 2561    แบบสขร.1มี.ค.61 62
  20 ก.ย. 2561    แบบสขร.1เม.ย.61 78
  20 ก.ย. 2561    แบบสขร.1พ.ค.61 77
  20 ก.ย. 2561    แบบสขร.1มิ.ย.61 58
  20 ก.ย. 2561    แบบสขร.1ก.ค.61 85

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1075953 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -