หน้าหลัก
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ต.ค. 2566    แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 8
  8 ก.ย. 2566    กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 6
  8 ก.ย. 2566    กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 5
  8 ก.ย. 2566    นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 15
  28 เม.ย. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน 35
  20 ก.พ. 2566    แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 41
  9 ม.ค. 2566    กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 56
  9 ม.ค. 2566    กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 44
  9 ม.ค. 2566    นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 43
  4 ต.ค. 2564    แผนการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 45

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1076000 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -