หน้าหลัก
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570)
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 พ.ย. 2566    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 3
  3 พ.ย. 2566    การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 5
  3 พ.ย. 2566    มาตรการ การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 4
  3 พ.ย. 2566    มาตรการ ป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 8
  6 ต.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน 3
  2 ต.ค. 2566    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2567 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 4
  28 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 3
  10 มี.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข มาตรการ No Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้ 70
  10 มี.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข มาตรการ จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 51
  10 มี.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข มาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 44

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1076051 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -