หน้าหลัก
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ต.ค. 2564    ข้อบัญยัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ด้านรายรับ) 52
  1 ต.ค. 2564    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ด้านรายจ่าย) 55
  18 มิ.ย. 2563    รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ 50
  19 มี.ค. 2563    รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ 51
  18 ธ.ค. 2562    รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ 56
  1 ต.ค. 2562    แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 48
  20 ก.ย. 2562    รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ 48
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1076055 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -