หน้าหลัก
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 พ.ย. 2566    ประกาศการขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 15
  17 พ.ย. 2566    รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 16
  6 พ.ย. 2566    รายงานรับ -จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ2567 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 22
  1 พ.ย. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 17
  12 ต.ค. 2566    ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 61
  10 ต.ค. 2566    ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.ศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 54
  10 ต.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 55
  10 ต.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 53
  4 ต.ค. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 62
  4 ต.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 44

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 895007 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -