โอทอป สินค้าชุมชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ITA 2563
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ วิโสรัมย์ นายอำเภอสำโรงทาบ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสำโรงทาบ พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอสำโรงทาบ นายนครินทร์ สมัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข นายบัญชา


วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ วิโสรัมย์ นายอำเภอสำโรงทาบ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสำโรงทาบ พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอสำโรงทาบ ครูนครินทร์ สมัญญาญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข นายบัญชา จันดากุล รองนายก อบต.ศรีสุข นางชุติกาญจน์ คงสุข ปลัด อบต.ศรีสุข และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวยากจนตำบลศรีสุข จำนวน 4 ครัวเรือน