วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2566
ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ (ด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
ซื้อซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๑๖๔๗ สร จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม ( นม ) สำหรับ โรงเรียนบ้านหนองดุม ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม ( นม ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
ซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนนางนพมาศและกระทง ขบวนนางรำ พร้อมขบวนแห่เชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงานลอยกระทง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
จ้างเหมามหรศพ วงดนตรี ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง